Georges HOUGAERTS, Notaris te Tongeren

 

Georges HOUGAERTS

Notaris te Tongeren

 

Notaris Georges HOUGAERTS

de Tieckenstraat 7
3700 Tongeren
Tel. (012) 23.10.22
Fax. (012) 23.35.21

BV BVBA
BTW BE 0661872273
RPR Tongeren
Verzekeringen van het Notariaat cvba

 

21 februari 2018

Wat is een bodemattest? Wat zijn risicogronden? Wat houdt een bodemonderzoek in? En met welke kosten moet je rekening houden?
U krijgt het antwoord in onze tip van de week.

Bron: Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat

18 februari 2018

Niemand weet wat de toekomst zal brengen als het op onze gezondheid aankomt. Gelukkig zijn er een paar zaken die je preventief kan regelen wanneer je vreest dat de gezondheid van een familielid in de toekomst achteruit zal gaan.

In het kader van vermogensbeheer kan de “zorgvolmacht” soelaas bieden. Met een zorgvolmacht (via een lastgeving) geeft het betrokken familielid de bevoegdheid aan één of meerdere personen om specifieke of algemene handelingen te stellen met betrekking tot zijn vermogen. Om een lastgevingsovereenkomst te sluiten en een zorgvolmacht te geven moet de betrokken persoon wél nog wilsbekwaam zijn. Dit betekent dat de persoon volledig besef moet hebben van de genomen beslissingen met betrekking tot zijn vermogen. Het is dus beter om dit niet te lang uit te stellen, indien zijn gezondheid sterk achteruit gaat, bijvoorbeeld door geheugenverlies.

Het grote voordeel van de zorgvolmacht is dat het ook voor de toekomst uitwerking kan hebben, wanneer de beschermde persoon niet meer in staat is om zijn vermogen te beheren. De beschermde persoon kan dus op voorhand perfect bepalen dat zijn lasthebber (die persoon aan wie hij de zorgvolmacht geeft) slechts bepaalde handelingen zal kunnen stellen vanaf het moment waarop hij dit zelf niet meer kan. In die zin kan een zorgvolmacht ook een rol spelen bij successieplanning.

Opgelet! Een belangrijke voorwaarde om een zorgvolmacht te laten doorwerken na de wilsonbekwaamheid, is dat de lastgeving geregistreerd wordt in het Centraal Register voor Lastgevingen (CRL). Zonder registratie zal de zorgvolmacht van rechtswege beëindigen vanaf het moment dat de betrokken persoon wilsonbekwaam wordt. Een particulier kan niet zelf een zorgvolmacht laten registreren; hij of zij moet hiervoor naar de notaris of de griffie van de rechtbank.

Aarzel niet om de notaris hierover aan te spreken. Hij zal je op gepaste wijze kunnen adviseren over het nut van een zorgvolmacht.

Klik hier voor meer info

Bekijk ook onze videotip

Bron: Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat

14 februari 2018

Je vermogen in de erfenis laten zitten of op voorhand een schenking doen? Zullen je erfgenamen minder belastingen moeten betalen? Kan je iets meer schenken aan één van je kinderen? Wat zegt het nieuwe erfrecht over schenkingen? 
U krijgt het antwoord in onze tip van de week.      

 

Bron: Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat

 

Joachim Peyls
Master in het notariaat
Master in de rechten
Erkend bemiddelaar

joachim.peyls(plaats the 'at' sign hier)notarishougaerts.be
Tel. 012/39.81.21
Fax 012/23.35.21

Erkend bemiddelaar in familiezaken

Els SCHABON
Notarieel medewerker

els.schabon(plaats the 'at' sign hier)notarishougaerts.be
Tel. 012 23 10 22
Fax 012 23 35 21

 

Immo

Uit de hand verkoop € 145.000

Huis
Hasseltsesteenweg 62
3700 Tongeren

Uit de hand verkoop € 249.000

Huis
Koninksemsteenweg 170
3700 Koninksem

Uit de hand verkoop € 220.000

Huis
Hasseltsesteenweg 298
3700 Tongeren

Uit de hand verkoop € 115.000

Grond
Droefstraat
3700 Vreren

Uit de hand verkoop € 130.000

Huis
Hasseltsesteenweg 655
3700 Tongeren

Uit de hand verkoop € 159.000

Grond
Vechmaallaan langs huisnr. 32/A
3870 Heers

Uit de hand verkoop € 220.000

Huis
Dorpsstraat 26
3450 Geetbets

Uit de hand verkoop € 180.000

Huis
3700 Tongeren

Uit de hand verkoop € 220.000

Huis
3700 Tongeren

Uit de hand verkoop € 250.000

Huis
Mulkerweg 8
3700 Tongeren

Uit de hand verkoop € 210.000

Huis
Groeneschild 33
3870 Klein-Gelmen

Uit de hand verkoop € 131.000

Grond
Blaarstraat
3700 Berg

Uit de hand verkoop € 112.000

Grond
Blaarstraat
3700 Berg

     
loader
 

Notaris Georges HOUGAERTS

de Tieckenstraat 7
3700 Tongeren
Tel. (012) 23.10.22
Fax. (012) 23.35.21

BV BVBA
BTW BE 0661872273
RPR Tongeren
Verzekeringen van het Notariaat cvba